В „Янева и съдружници адвокатско дружество” следваме тази максима в работата си и се стремим да предо- ставяме на клиентите си правни услуги на винаги високо ниво. Вярваме, че всеки проблем има добро и справедливо решение, а правото е ключът към него.

Дейност
 • Регистрация на търговски дружества
 • Регистрация на сдружения и фондации
 • Сделки с недвижими имоти
 • Договорно право
 • Енергийно право
 • Право на интелектуална собственост
 • Семейно и наследствено право
 • Трудово право
 • Административно право
 • Данъчно право
 • Събиране на вземания
 • Представителство пред съд
 • Представителство пред арбитраж
 • Медиация
 • Европейско и международно право