Партньорства

За да осигурим цялостно професионално обслужване на нашите клиенти не само в областта на правото, ние работим в тясно сътрудничество с „АТЛАС КОНСУЛТИНГ” ООД, „АТЛАС ОДИТИНГ” ООД и „АТЛАС КОНСУЛТИНГ” ФСК ЕООД – дружества, специализирани в областта на счетоводството и одита, данъчните консултации и управлението на проекти, като и със „СЕБА” ЕООД – дружество, специализирано в посредничеството при покупко-продажба на недвижими имоти, управление и оценка на недвижими имоти, инвеститорски контрол и консултации в областта на строителството.


От 2009 г. ние сме част от ECOVIS UBC BULGARIA – член на международната консултантска верига ECOVIS с централи в Берлин и Цюрих, и с консултантски офиси в Европа, Азия и Северна Америка. Като част от ECOVIS UBC BULGARIA, ние от Янева и съдружници адвокатско дружество можем да осигурим на нашите клиенти квалифицирани консултантски услуги не само в България, но и в повече от 40 държави по света.За нас принадлежността ни към ECOVIS означава признание за високото качество на предлаганите от нас услуги, а за нашите клиенти това е гаранция, че ще получат професионално правно обслужване на най-високо ниво.