За нас

Началото


Поставихме го през 1992 г. в София

Екипът


Високо квалифицирани юристи с богат практически опит и специализации

Работата


Най-доброто консултантско предложение за най-доброто бизнес решение

Стремежът


Повече постигнати споразумения, по-малко съдебни спорове