Екип

Адвокати


Албена Янева

Управляващ съдружник
 • Адвокат от Софийска адвокатска колегия
 • Образование: Висше юридическо – СУ „Св.Климент Охридски”
 • Специализации: Медиатор, Завършен курс за арбитри към БТПП
 • Области на дейност: търговско право, договорно право, енергийно право, европейско и международно право и защита правата на човека, право на интелектуалната собственост, административно право, данъчно право, представителство по съдебни и арбитражни производства, медиация
 • Езици: Английски, Руски

Юристи


Антоанета Балабанова

Юрист
 • Образование: Висше юридическо – СУ „Св.Климент Охридски”; Висше – специалност „Международни отношения” в СУ „Св. Климент Охридски”
 • Специализации: Завършен курс за арбитри към БТПП
 • Области на дейност: търговско право, договорно право, сделки с недвижими имоти, семейно и наследствено право, събиране на вземания, европейско и международно право и защита правата на човека, административно право
 • Езици: Английски, Немски

Радостина Христова

Юрист
 • Образование: Висше юридическо – СУ „Св.Климент Охридски”
 • Области на дейност: регистрация на търговски дружества, сделки с недвижими имоти, договорно право, семейно и наследствено право, данъчно право, административно право, трудово право
 • Езици: Английски, Френски


Николай Раденков

Юрист
 • Образование: Висше юридическо – СУ „Св.Климент Охридски”
 • Области на дейност: регистрация на търговски търговски дружества договорно право, сделки с недвижими имоти, семейно и наследствено право, трудово право, събиране на вземания
 • Езици: Английски